สามล้อไฟฟ้าเขมร! ONiON T1c วิ่งไกล 60 กม.
โอเนียน โมบิลิตี้ (ONiON Mobility) บริษัทยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวโอเนียน ที1ซี (ONiON T1c) รถขนส่งสินค้าพลังงานไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ โอเนียน ที1ซี สร้างบนแพลตฟอร์มรถสามล้อไฟฟ้าเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทฯ และยังมีรุ่นรองรับผู้โดยสารอย่างโอเนียน ที1 (ONiON T1) รถทั้งสองรุ่นได้รับการพัฒนาเพื่อผู้ใช้งานเพื่อการพาณิชย์ ติดตั้งแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้ เพื่อลดโอกาสการเกิดค่าใช้จ่ายจากการหยุดรถและยกระดับการใช้ประโยชน์จากตัวรถอย่างเต็มที่ มีการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านพื้นที่จัดเก็บสินค้าและน้ำหนักบรรทุก ระบบการจัดการยานยนต์และแบตเตอรี่เพื่อการควบคุมและความปลอดภัยของสินค้าและผู้โดยสาร โอเนียน ที1ซี พร้อมจัดจำหน่ายแบบจำนวนจำกัดภายในปี 2565 และเตรียมเพิ่มกำลังผลิตตามแผนงานในปี 2566

โอเนียน ที1ซี ซึ่งได้รับการเผยโฉมสู่สาธารณชนที่งานฟิวเจอร์ โมบิลิตี้ เอเชีย ซึ่งจัดขึ้นในสัปดาห์นี้ที่กรุงเทพฯ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านขนส่งสินค้าที่กำลังได้รับความนิยม และรองรับเป้าหมายการลดปริมาณคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานขององค์กรธุรกิจ แพลตฟอร์มสามล้อไฟฟ้าของโอเนียน มีความยาว 3,095 มม. กว้าง 1,400 มม. ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนผ่านท้องถนนที่คับแคบและมีการจราจรหนาแน่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่จับเก็บสินค้าที่ใหญ่เพียงพอต่อการบรรทุกน้ำหนักสูงสุด 500 กก. โดยไม่ส่งผลต่อกำลัง ทำความเร็วสูงสุดได้ 45 กม.ต่อชม.

โอเนียน ที1ซี อยู่ระหว่างการใช้งานในโครงการนำร่องร่วมกับเซเว่น อีเลฟเว่นของกลุ่มซีพีในกรุงเทพฯ โครงการนำร่องดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างออลล์นาว โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มซีพี, ฮุนได โกลวิส และโอเนียน โมบิลิตี้ เพื่อใช้งานโอเนียน ที1ซี ในการขนส่งสินค้าจากแอปพลิเคชันเซเว่น-เดลิเวอรีในร้านค้าบางสาขาในกรุงเทพฯ โครงการนำร่องดังกล่าวเป็นผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างออลล์นาวและฮุนได โกลวิส ในเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจหลากหลายประเภทบนพื้นฐานของบริการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮโดรเจน

ที1ซี มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานอยู่ที่ 14 กม.ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม ทำระยะทางการใช้งานไกล 80 กม. เทียบกับการใช้แก๊ส LPG ในยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน ที1ซี มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าประมาณ 1.15 ตันต่อปี เมื่อขับขี่ระยะทางเฉลี่ย 60 กม.ต่อวัน

ปัจจุบัน โอเนียน มีสถานีสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมด 9 แห่งในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยประกอบด้วยสถานีใหญ่ เมกา สเตชั่น (Mega Station) 1 แห่ง และหลากสถานีที่ดำเนินงานร่วมกับหุ้นส่วนอย่างพีทีที เอนเนอร์ยี่จากประเทศไทย และโททาล เอนเนอร์ยี่ส์ สถานีแบตเตอรี่ช่วยสนับสนุนให้ฟลีตรถโอเนียน ที1เอส ซึ่งผลิตในกัมพูชามีขนาดใหญ่มากขึ้น โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 450 คัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 คัน ภายในอีก 12 เดือนข้างหน้า 

เคย์ วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงแผนการขยายธุรกิจสู่ประเทศไทยว่า “เรานำเสนอระบบนิเวศแห่งการเดินทางขนส่งที่มีความยั่งยืนและเป็นธรรมสู่ประเทศไทย เราจะร่วมมือกับหุ้นส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ามูลค่าได้ถูกสร้างขึ้นและถูกแบ่งปันร่วมกับผู้ขับขี่ ไรเดอร์ และธุรกิจท้องถิ่นในประเทศไทย หลังจากเริ่มต้นด้วยโครงการนำร่องร่วมกับเซเว่น-เดลิเวอรี เรามีเป้าหมายนำเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นๆ จากระบบนิเวศของเราอย่างเช่น TADA แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการยานพาหนะแบบไม่มีค่าคอมมิชชัน และโอเนียน ที1 ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสารในประเทศไทย”

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/