“โมเลกุลมณีแดง” นวัตกรรมต้านความชรา…ครั้งแรกของโลก
ความเสื่อมของร่างกายเมื่อวันวัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้น แม้จะเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น หากเราสามารถชะลอความเสื่อมของร่างกายและทำให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้แม้จะอายุมากขึ้น คงเป็นเรื่องดีไม่น้อย

ซึ่งดูเหมือนว่า ความหวังการชะลอวัยและชะลอความแข็งแรงของร่างกายไว้ให้นานที่สุด เริ่มใกล้ความจริงมากขึ้น เมื่อนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด ค้นพบกลไกเริ่มต้นของความชรา และนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมต้านเซลล์ชรา ด้วย ‘โมเลกุลมณีแดง’ โดยล่าสุดผ่านการทดลองในหนูทดลองแล้วพบว่า ได้ผลอย่างเป็นอัศจรรย์

ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อาจารย์ประจำคณะกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า โดยปกติเมื่อคนเราอายุมากขึ้น รอยแยกของ DNA จะลดลง เกิดแรงตึงทั่วสายของ DNA ทำให้ไม่สามารถหมุนตัวได้อย่างปกติและถูกทำลายได้ง่าย จึงมักพบรอยโรคใน DNA ของเซลล์ที่แก่ชราแล้วมากขึ้น ซึ่งรอยโรคเหล่านี้จะส่งสัญญาณให้เซลล์หยุดการแบ่งตัวตามปกติ และเข้าสู่ความแก่ชรา รวมถึงอาจนำไปสู่การกลายพันธุ์และเป็นมะเร็งได้

“โมเลกุลมณีแดง หรือ RED-GEMs เป็นการรักษาด้วยยีนที่จะเข้าไปช่วยเพิ่มรอยแยก DNA ลบรอยโรคของ DNA ทำให้ไม่ถูกทำลายโดยง่าย และไม่เกิดการสะสมรอยโรค ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การแก่ชราของเซลล์ โดยเซลล์ที่ได้รับมณีแดงนอกจากจะมีดีเอ็นเอที่แข็งแรงขึ้นแล้ว ยังทำให้เซลล์ที่เสื่อมลงแล้วกลับมาดีขึ้นอีกด้วย” คุณหมออภิวัฒน์ให้ข้อมูล พร้อมกับเสริมว่า การวิจัยเพื่อค้นหาบทบาทสำคัญของโมเลกุลมณีแดง ในการปกป้องดีเอ็นเอ และความแก่ชราในดีเอ็นเอ ดำเนินการมานานกว่า 20 ปี และขณะนี้เข้าสู่การทดลองในสัตว์คือ หนู หมู และลิงแสม ซึ่งพบว่าประสบความสำเร็จ สัตว์ทดลองทุกตัวปลอดภัยดี ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ

อาจารย์ประจำคณะกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายรายละเอียดของการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่า ได้มีการทดสอบในหนูทดลอง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรกเป็นหนูอายุ 7 เดือน กลุ่มที่สองเป็นหนูอายุ 30 เดือน และกลุ่มที่สามเป็นหนูอายุ 30 เดือน ที่ได้รับโมเลกุลมณีแดงพบว่า หนูวัย 7 เดือนไม่ค่อยมีเซลล์ชรา ในขณะที่หนูที่ชราแล้ว (30 เดือน) จะมีเซลล์ชราเต็มตับ โดยหนูชราที่ได้รับมณีแดงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2 เดือน เซลล์ชราในตับจะลดลง และย้อนคืนการทำงานของสมอง ไต ไขมันในช่องท้อง พังผืดของตับ และภาวะดื้ออินซูลินให้กลับมาดังเดิม ซึ่งหากเปรียบกับอายุของ มนุษย์จะเสมือนลดเซลล์ชราจากอายุ 70 ปีให้กลายเป็น 25 ปี

“นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบในหมูแรกเกิดที่ได้รับโมเลกุลมณีแดง มีคุณภาพเนื้อเมื่อมีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมพบว่า มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มและแน่นขึ้น โดยขณะนี้กำลังทำการทดสอบในลิงแสมและหนูที่เป็นโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และปอดเป็นพังผืด ล่าสุดทดสอบมณีแดงแล้ว 3 เข็มใน 3 สัปดาห์ จากแผนที่วางไว้ 8 เข็ม ใน 8 สัปดาห์ พบลิงทุกตัวปลอดภัย และไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถค้นพบนวัตกรรมต้านเซลล์ชรา” คุณหมออภิวัฒน์บอกว่า นอกจากนี้ ยังมีความน่าสนใจ จากผลการทดสอบในสัตว์ที่พบว่า นอกจากมณีแดงจะทำให้ดีเอ็นเอชราคืนความหนุ่มสาวแล้ว ยังเป็นความหวังในการนำไปรักษาโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเซลล์เนื้อเยื่อ และอวัยวะเสื่อมสภาพที่พบในคนชรา อย่างเช่น โรคเบาหวาน สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ หัวใจวาย ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดแข็ง เสื่อมสมรรถภาพในอวัยวะต่างๆหรือ แผลต่างๆได้อีกด้วยนวัตกรรมที่เข้าใจธรรมชาติ

“ผลการทดลองที่ได้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะเป็นความหวังใหม่ของโลกที่อาจจะรักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากความชราได้หลากหลายโรค ซึ่งการวิจัยในต่างประเทศยังไม่มีใครค้นพบการรักษาที่สมบูรณ์ และสามารถรักษาได้ถึงต้นตอของการเกิดโรคได้ขนาดนี้” อาจารย์ประจำคณะกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯบอก พร้อมกับยืนยันว่า การค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่การฝืนธรรมชาติ และไม่ใช่การโกงธรรมชาติ แต่เป็นการเข้าใจธรรมชาติว่า ความชราเป็นต้นตอของการเกิดโรคหลายๆโรค โมเลกุลมณีแดงเป็นการรักษาที่จะเข้าไปรักษาถึงต้นตอของโรคอย่างแท้จริง ยืนยันว่าไม่ใช่การชะลอวัย แต่เป็นการทำให้เซลล์ที่ชราแล้ว ย้อนคืนสภาพกลับไปแข็งแรงดังเดิมอีกครั้ง ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบในลิงแสม ทีมนักวิจัยจะนำผลการศึกษาทั้งหมดมาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสูงที่จะใช้ในคนและทางการแพทย์ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดสอบในมนุษย์ได้ในอีก 8 เดือน หรือในช่วงปี 2566 โดยจะใช้ระยะเวลาในการทดสอบเทียบเท่ากับการทดลองในลิงแสมคือ 2 เดือน คาดว่าจะสามารถผลิตให้คนไทยได้ใช้ภายในประเทศเร็วสุดปี 2567.