โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค ปั้นอินฟลูเอนเซอร์รุ่นเก๋าเพิ่มคุณภาพชีวิต
ขานรับสังคมสูงอายุ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เห็นความสำคัญจึงจัดโครงการ “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสังคม ได้รับความสนุกสนานได้รับความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์ รวมกลุ่มเป็นชุมชนออนไลน์, รวมคนที่มีความสนใจคล้ายกันได้รับพลังจากการทำกิจกรรมเพิ่มคุณภาพชีวิต รวมถึงสร้างช่องทางในการติดต่อกับโลกยุคใหม่อย่างไร้รอยต่อ โดยอบรมทักษะทางดิจิทัลแบบจับมือทำฟรี 3 หลักสูตร 3 วัน ได้รับความสนใจจากวัยอิสระ อายุตั้งแต่ 51-75 ปี เข้าร่วมอบรม และพร้อมต่อแถวเป็น “ว่าที่อินฟลูเอนเซอร์ดาวรุ่ง” ในโลกโซเชียล

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัด การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กิจกรรม “สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ในการสร้างแนวทางการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัล, เพื่อให้ตอบสนองต่อทักษะการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น, เพื่อสร้างสรรค์และผลิตชิ้นงานสื่อที่สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีโอกาสในการสร้างอาชีพ, เป็นช่องทางในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจสภาพของสังคมผู้สูงวัยในมิติด้านคุณค่าส่วนบุคคลและเชิงเศรษฐกิจของสังคม โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งตนได้เห็นแล้วว่าผู้สูงวัยมีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้ลงมือทำในเรื่องราวใหม่ๆ และหลายคนก็ได้ประสบการณ์อัปสกิลทักษะออนไลน์ผ่านการอบรม โดยได้จัดการอบรมขึ้นที่ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ แบงคอก เมื่อเร็วๆนี้

ดร.ธนกรกล่าวต่อว่า สำหรับการอบรมทำในรูปแบบของการอบรมออนไลน์ จำนวน 3 วัน 4 ทักษะ ได้แก่ YOLD Creator นักผลิตสื่อวัยเก๋า อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์, YOLD Digital Marketer นักขายออนไลน์วัยเก๋า, YOLD Online Tutor ครูออนไลน์วัยเก๋าการเปลี่ยนความรู้และทักษะให้เป็นรายการด้วยการสอนออนไลน์ และ YOLD Digital Literacy รู้ทันสื่อดิจิทัล ต่อต้านข่าวลวง ข่าวปลอม มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน และลงพื้นที่บ่มเพาะจนเกิดความเข้าใจ ให้ทำได้และใช้เป็น ซึ่งในกระบวนการนี้นอกจากผมจะชื่นชมผู้สูงวัยที่ร่วมโครงการทุกท่านแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลยคือน้องๆที่เป็น “Digital Buddy” ที่มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาและสนับสนุน เสมือนลูกหลานที่คอยช่วยเหลือผู้ร่วมกิจกรรมให้ก้าวข้ามอุปสรรคในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล เป็นหน่วยสนับสนุนร่วมบ่มเพาะจนเกิดต้นแบบที่เป็นองค์ความรู้กลับคืนสู่สังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้รู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์ และสามารถปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางรายได้และสร้างผลผลิตชุมชนได้ ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานและกิจกรรมของโครงการครั้งต่อไปได้ที่ Facebook : สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค

ด้านผู้มาร่วมการอบรมอย่าง เพ็ญสุดา พิทักษานนท์กุล อายุ 60 ปี และ นันทภา ขวัญแพรแก้ว อายุ 70 ปี บอกว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ก้าวเข้าสู่โซเชียล ปรับตัวให้เท่าทันโลก ซึ่งยุคนี้ถ้าเปิดรับเรียนรู้ก็จะสามารถทำทุกอย่างได้ไว คนแก่ตามไม่ทันโลก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัย คำพูดนี้ไม่จริงเสมอไป ถ้าใจยังเวิร์ค อยากเรียนรู้ มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทันโลกได้ ยิ่งมีงานอบรมแบบนี้เป็นคอร์สจับมือทำ สอนเราให้เขียนบล็อก ลงเฟซ ถ่ายภาพ ตัดต่อ บรรยากาศสนุกสนานไม่ได้เหมือนอยู่ในห้องเรียน ถือเป็นอีกกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขมาก ตอนนี้ก็มีแก๊งชวนเล่นติ๊กต่อกช่วงโควิด และคลิปสั้นๆ คลิปยาวๆ ลงช่องทางอื่นของตัวเอง ประโยชน์ที่ได้รับหลักๆ คือเพื่อคลายเครียด แต่ถ้าจะทำเงิน ทำการค้าได้หลังจากนี้ด้วยถือเป็นกำไร ไม่ได้คาดหวัง อย่างน้อยได้พัฒนาสมองตลอดเวลาก็พอแล้ว.