เจอป้ายทะเบียนรถซ้ำกันเป๊ะต้องทำไง ป้ายทะเบียนรถหายต้องแจ้งความก่อนไหม?
  • เจอรถบนท้องถนนที่มีเลขทะเบียน หมวดตัวอักษร และจังหวัดเหมือนกับเราเป๊ะๆ แบบนี้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์หรือพรหมลิขิต แต่เป็นเรื่องอันตรายที่ต้องระวัง
  • ป้ายทะเบียนรถยนต์หาย ต้องแจ้งความก่อนหรือไม่?
  • วิธีดูแลป้ายทะเบียนรถยนต์ให้สีเข้มเงางาม และหากสีซีดจางไปขอเปลี่ยนใหม่ได้นะ ค่าธรรมเนียม 100 บาท

เคยไหม ขับรถอยู่ดีๆ ได้ยินเสียงเคร้ง! อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังของรถ จะจอดดูก็กลัวจะเจอรถคันหลังเสยท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุไปอีก พอถึงที่หมาย สำรวจรอบคัน ไม่เจอรถ อ๋อไม่ใช่ ไม่เจอป้ายทะเบียนรถซะงั้น อันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกที่ผู้ขับขี่อาจพบเจอได้ แต่ไม่ต้องตกใจ ทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ

ไม่ต้องแจ้งความ

เพียงหาเวลาไปรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งความ ติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่ง ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

หลักฐานใช้
– คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
– บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน (กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย)
– ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท

ทั้งนี้จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

ถ้ารถติดไฟแนนซ์
ไม่มีคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง ควรติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทน หรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเอง ต้องใช้คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์ หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ทำป้ายทดแทนไปก่อนได้ไหม
คำตอบคือผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เช่นเดียวกับกรณีเจตนาขูด ลอก ลบ เลือน หรือติดสติกเกอร์บดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทเช่นกัน

ป้ายทะเบียนรถซีด สีลอก ต้องทำไง

สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิมได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนหรืออยู่ในความรับผิดชอบ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วันทำการ มีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท

หลักฐานในการขอรับป้ายทะเบียนใหม่

– ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนา
– บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ส่วนเจ้าของรถที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การดูแลป้ายทะเบียนรถให้สีติดทนนาน

ไม่ใช้น้ำยาขัดล้างถูรุนแรงบริเวณแผ่นป้าย ตัวอักษรหรือตัวเลข ให้ใช้น้ำเปล่าหรือน้ำผสมแชมพูอ่อนๆ และใช้ผ้านุ่มบางหรือสำลีเช็ดทำความสะอาด ส่วนเจ้าของรถที่ต้องการใส่กรอบแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อป้องกันการชำรุดก็สามารถกระทำได้ โดยต้องเป็นกรอบใสที่มองเห็นรายละเอียดของแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ชัดเจน ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของกรอบบดบังส่วนที่เป็นหมวดอักษร หมายเลขทะเบียน และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดโดยเด็ดขาด

ป้ายทะเบียนรถซ้ำกันเป๊ะ เป็นไปได้ไหม

ในทางกฎหมายเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดครับ แม้หมวดอักษรและเลขจะซ้ำกันได้ แต่ชื่อจังหวัดจะไม่สามารถซ้ำกันได้โดยเด็ดขาด หากเจอกรณีดังกล่าว ให้รีบถ่ายภาพเป็นหลักฐาน แล้วไปแจ้งความเป็นตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน เนื่องจากหากรถคันที่ซ้ำเป็นทะเบียนปลอมมาสวม เกิดไปทำความผิดขึ้นมา คุณผู้เป็นเจ้าของรถที่จดทะเบียนรถยนต์ถูกต้อง อาจเจองานเข้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นได้ครับ

ผู้เขียน : เครื่องยนต์คนขยัน