สายเที่ยวมีเฮ เที่ยวญี่ปุ่นเองได้แล้ว ตั้งแต่ 7 ก.ย. เป็นต้นไป พร้อมเงื่อนไขอัปเดตล่าสุด
ข่าวดีสำหรับคนอยากเที่ยวญี่ปุ่นเอง ล่าสุดทางรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นแบบกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ต้องมีไกด์ทัวร์อีกต่อไป ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 โดยมีเงื่อนไขการเดินทางอัปเดตดังต่อไปนี้

เงื่อนไขเที่ยวญี่ปุ่นเอง 2022/2565 

  1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ 72 ชั่วโมง
  2. ต้องซื้อแพ็กเกจทัวร์ แต่ไม่ต้องมีไกด์และเจ้าหน้าที่จากบริษัททัวร์ในญี่ปุ่นร่วมเดินทางในทริปเหมือนที่ผ่านมา
  3. ต้องมีแผนการเดินทางที่ชัดเจน ได้แก่ ไป-กลับวันไหน ไปเที่ยวพื้นที่ไหนบ้าง ใช้การเดินทางรูปแบบใด เช่น รถไฟ หรือเช่ารถขับเอง พักที่โรงแรมไหน พร้อมส่งข้อมูลการจองทั้งหมดล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
  4. ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยให้บริษัททัวร์ดำเนินการให้ หรือทำด้วยตนเองก็ได้
  5. ต้องให้บริษัททัวร์ลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ (ERFS) ล่วงหน้า เพื่อขอรับใบรับลงทะเบียน
  6. ไม่ต้องกักตัว

การผ่อนปรนเรื่องการท่องเที่ยวญี่ปุ่นล่าสุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เดินทางที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ จาก 20,000 คน เป็น 50,000 คนต่อวัน ตั้งแต่สัปดาห์หน้า เพื่อหวังกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศให้มากขึ้น เนื่องจากการเปิดประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพียง 1,500 คนเท่านั้น

สาเหตุหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้มาจากขั้นตอนการขออนุญาตและเงื่อนไขต่างๆ ที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่นในรูปแบบเที่ยวเองหรือเที่ยวแบบอิสระมากกว่าการมีไกด์ทัวร์ หรือมีผู้ติดตามตลอดทริป ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดิมที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งไว้ในช่วงแรกที่เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้นั่นเอง.

ข้อมูลอ้างอิง: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan National Tourism Organization)