สรุปยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2565
Toyota Motor Thailand รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 74,489 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 22,590 คัน เพิ่มขึ้น 19.1% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 51,899 คัน เพิ่มขึ้น 29.8% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนต์นี้ มีจำนวน 41,447 คัน เพิ่มขึ้น 33%

ตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีปริมาณการขาย 74,489 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.1% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 29.8% เป็นผลจากความต้องการใช้รถยนต์ทั้งเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการใช้งานส่วนตัวของลูกค้าปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีแรงส่งจากยอดจองรถในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป รวมทั้งช่วงแคมเปญสิ้นปีที่ค่ายรถยนต์ยังคงทยอยส่งมอบรถถึงมือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม

ตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคมมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากการปรับตัวของประชาชนในการอยู่ร่วมกับ COVID-19 โดยไม่ส่งผลกระทบมากนัก ทำให้สามารถใช้ชีวิต และดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เกือบเป็นปกติจนกลายเป็น New Normal ในชีวิตประจำวัน แต่อย่างไรก็ดีการดำเนินกิจกรรมการตลาด และการแนะนำรถรุ่นใหม่จะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ให้มีความน่าสนใจ รวมถึงข้อเสนอพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ เพื่อปูทางสู่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 ในช่วงปลายเดือน เป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยผลักดันอัตราการเติบโตของตลาดรถยนต์ด้วยอีกทางหนึ่ง โดยมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นตัวฉุดความมั่นใจของผู้บริโภคให้ชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ออกไป

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

1. ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 74,489 คัน เพิ่มขึ้น 26.3%

อันดับที่ 1 Toyota 24,998 คัน เพิ่มขึ้น 57.2% ส่วนแบ่งตลาด 33.6%

อันดับที่ 2 Isuzu 20,193 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% ส่วนแบ่งตลาด 27.1%

อันดับที่ 3 Honda 7,090 คัน ลดลง 21.3% ส่วนแบ่งตลาด 9.5%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 22,590 คัน เพิ่มขึ้น 19.1%

อันดับที่ 1 Toyota 6,091 คัน เพิ่มขึ้น 50.2% ส่วนแบ่งตลาด 27.0%

อันดับที่ 2 Honda 5,417 คัน ลดลง 31.2% ส่วนแบ่งตลาด 24.0%

อันดับที่ 3 Mazda 2,042 คัน เพิ่มขึ้น 11.8% ส่วนแบ่งตลาด 9.0%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 51,899 คัน เพิ่มขึ้น 29.8%

อันดับที่ 1 Isuzu 20,193 คัน เพิ่มขึ้น 22.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.9%

อันดับที่ 2 Toyota 18,907 คัน เพิ่มขึ้น 59.7% ส่วนแบ่งตลาด 36.4%

อันดับที่ 3 Mitsubishi 2,848 คัน เพิ่มขึ้น 28.2% ส่วนแบ่งตลาด 5.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน
(Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)
ปริมาณการขาย 41,447 คัน เพิ่มขึ้น 33%

อันดับที่ 1 Isuzu 18,689 คัน เพิ่มขึ้น 21.4% ส่วนแบ่งตลาด 45.1%

อันดับที่ 2 Toyota 16,736 คัน เพิ่มขึ้น 71.1% ส่วนแบ่งตลาด 40.4%

อันดับที่ 3 Mitsubishi 2,830 คัน เพิ่มขึ้น 30.5% ส่วนแบ่งตลาด 6.8%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง PPV SUV (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,725 คัน

อันดับที่ 1 Toyota Fortuner 2,915 คัน 
อันดับที่ 2 Isuzu MU-X 1,659 คัน 
อันดับที่ 3 Mitsubishi Pajero Sport 697 คัน 
อันดับที่ 4 Ford Everest  391 คัน 
อันดับที่ 5 Nissan Terra 63 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 35,722 คัน เพิ่มขึ้น 35.5%

อันดับที่ 1 Isuzu 17,030 คัน เพิ่มขึ้น 25.7% ส่วนแบ่งตลาด 47.7%

อันดับที่ 2 Toyota 13,821 คัน เพิ่มขึ้น 76.2% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

อันดับที่ 3 Mitsubishi 2,133 คัน เพิ่มขึ้น 30.2% ส่วนแบ่งตลาด 6.0%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565

1. ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 143,944 คัน เพิ่มขึ้น 26.1%

อันดับที่ 1 Toyota 47,147 คัน เพิ่มขึ้น 40.1% ส่วนแบ่งตลาด 32.8%

อันดับที่ 2 Isuzu 35,619 คัน เพิ่มขึ้น 12.3% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%

อันดับที่ 3 Honda 15,615 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 45,955 คัน เพิ่มขึ้น 31%

อันดับที่ 1 Honda 11,570 คัน ลดลง 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 25.2%

อันดับที่ 2 Toyota 11,541 คัน เพิ่มขึ้น 26.4% ส่วนแบ่งตลาด 25.1%

อันดับที่ 3 Mazda 4,103 คัน เพิ่มขึ้น 13.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 97,989 คัน เพิ่มขึ้น 23.9%

อันดับที่ 1 Isuzu 35,619 คัน เพิ่มขึ้น 12.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%

อันดับที่ 2 Toyota 35,606 คัน เพิ่มขึ้น 45.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%

อันดับที่ 3 Mitsubishi 5,709 คัน เพิ่มขึ้น 31.8% ส่วนแบ่งตลาด 5.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน
(Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)
ปริมาณการขาย 76,409 คัน เพิ่มขึ้น 24.7%

อันดับที่ 1 Isuzu 32,832 คัน เพิ่มขึ้น 10.9% ส่วนแบ่งตลาด 43.0%

อันดับที่ 2 Toyota 31,100 คัน เพิ่มขึ้น 53.4% ส่วนแบ่งตลาด 40.7%

อันดับที่ 3 Mitsubishi 5,680 คัน เพิ่มขึ้น 37.8% ส่วนแบ่งตลาด 7.4%

ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง PPV SUV (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 10,486 คัน

อันดับที่ 1 Toyota Fortuner 5,158 คัน
อันดับที่ 2 Isuzu MU-X 2,985 คัน 
อันดับที่ 3 Mitsubishi Pajero Sport 1,391 คัน 
อันดับที่ 4 Ford Everest 787 คัน
อันดับที่ 4 Nissan Terra 165 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 65,923 คัน เพิ่มขึ้น 26.3%

อันดับที่ 1 Isuzu 29,847 คัน เพิ่มขึ้น 13.4% ส่วนแบ่งตลาด 45.3%

อันดับที่ 2 Toyota 25,942 คัน เพิ่มขึ้น 58.6% ส่วนแบ่งตลาด 39.4%

อันดับที่ 3 Mitsubishi 4,289 คัน เพิ่มขึ้น 39.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.5%

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail [email protected]
Facebook https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/