รู้จัก “รหัสมอร์ส (Morse Code)” พร้อมวิธีอ่านความหมาย
การถอดรหัสมอร์สที่เราเห็นกันในภาพยนตร์ แท้จริงแล้วเป็นวิธีส่งสัญญาณข้อความผ่านการเคาะแล้วอ่านรหัสเป็นตัวอักษร ในอดีตใช้เป็นวิธีการสื่อสารผ่านโทรเลข ผ่านเครื่องส่งและเครื่องรับ

รหัสมอร์สคือออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

รหัสมอร์ส (Morse Code) คือ วิธีการส่งสัญญาณเป็นชุดด้วยการเคาะเป็นเสียง หรือส่งสัญญาณไฟ ในลักษณะเป็นขีด หรือเป็นจุด ได้รับการพัฒนาเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก

คิดค้นโดย ซามูเอล เอฟ. บี. มอร์ส (Samuel F. B. Morse) และผู้ช่วยของเขา อัลเฟรต เวล (Alfred Vail) ในปี ค.ศ. 1830 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ค.ศ. 1840 ข้อความแรกถูกส่งทางโทรเลขในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1844 ระหว่างเมืองวอชิงตันไปยังบอสทิมอร์

รหัสมอร์สภาษาอังกฤษ

รหัสมอร์สเมื่อแปลออกมาแล้วจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ในกิจการโทรเลข วิทยุ เพื่อส่งสัญญาณสื่อสารกันในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงใช้เป็นข้อความขอความช่วยเหลือได้อีกด้วย วิธีเขียนรหัสมอร์สได้ถูกกำหนดให้เป็นจุด และลากเส้น นำมาประกอบกันเป็นชุด ดังนี้

วิธีอ่านรหัสมอร์ส

  • จุด อ่านออกเสียงว่า ดิท “Dits”

    – ขีด อ่านออกเสียงว่า ดะห์ “Dahs”

วิธีฝึกอ่านและเคาะรหัสมอร์ส เริ่มต้นใช้รหัสที่มีสัญญาณ 2 ตัว เช่นคำว่า ME วิธีเคาะคือ – – . หรือ CAT วิธีเคาะคือ -.-. .– หรือฝึกใช้สัญญาณขอความช่วยเหลือง่ายๆ เช่น SOS ใช้วิธีเคาะคือ . . . – – – . . .

ต่อมาต้องจดจำรหัสมอร์สจากชุดแบบอักษรรหัสมอร์ส หรือดาวน์โหลดโปรแกรมฟังสัญญาณรหัสมอร์สมาใช้

ฝึกถอดรหัสมอร์สจากหนังสือเด็กหัดอ่าน เพราะใช้รูปประโยคง่ายๆ ไม่ซับซ้อน

รหัสมอร์สภาษาไทย

ภาษาไทย มีอักขระเฉพาะ แตกต่างจากภาษาอังกฤษ ได้มีการกำหนดรหัสมอร์สภาษาไทย และใช้เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานราชการ ผ่านเครื่องรับส่งสัญญาณรหัสมอร์ส หรือเครื่องโทรเลข สร้างความสะดวกและถูกต้องในการสื่อสารระหว่างพื้นที่ห่างไกล เอื้อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย

นอกจากนี้ยังมีวิธีการฝึกอ่านรหัสมอร์สรูปแบบอื่น เช่น การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาฝึกฟังรหัสมอร์ส หรือเล่นเกมแปลรหัสมอร์สกับเพื่อนๆ เพื่อช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ได้