รู้จักสวนเบญจกิติ เวอร์ชันใหม่ จากสวนสาธารณะสู่สวนป่าใจกลางกรุง
แม้ว่ากรุงเทพฯ จะมีพื้นที่สีเขียวไม่มากนัก แต่ในย่านใจกลางเมืองอย่างเส้นอโศก-รัชดา ก็มีสวนเบญจกิติ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้ชาวกรุงได้พักผ่อนหย่อนใจ แถมยังเดินทางไปมาสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกด้วย

สวนเบญจกิติ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของโรงงานยาสูบเดิม ที่ได้พัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และการออกกำลังกาย เป็นปอดของกรุงเทพมหานคร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 453 ไร่ และงบประมาณกว่า 950 ล้านบาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อปี 2535 และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2547

ตามแผนพัฒนาสวนเบญจกิติ ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็นบึงน้ำที่มีถนนรอบบึงเพื่อให้วิ่งออกกำลังกาย ซึ่งเปิดตัวเมื่อปี 2547 ส่วนระยะที่ 2-3 คือการยกระดับพัฒนาให้เป็นสวนป่า โดยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและไม้แปลกหลากสายพันธุ์ ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการพัฒนา โดยมีบริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ ในระยะนี้มีขอบเขตการดำเนินการ 259 ไร่ อยู่ในงบประมาณ 652 ล้านบาท มีพรรณไม้ออกดอกทั่วสวน มีพิพิธภัณฑ์ หอสูงชมเมือง อาคารนันทนาการและกีฬา ซึ่งถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. พื้นที่ทางธรรมชาติ ประกอบด้วย บึงน้ำ 4 บึง สามารถรองรับน้ำได้ถึง 128,000 ลบ.ม. และพื้นที่สีเขียวที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ เป็นต้นไม้เดิม 1,733 ต้น และต้นไม้ที่ลงใหม่ 7,155 ต้น

2. พื้นที่เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางเดินลัดเลาะในธรรมชาติ 5.8 กม. เส้นทางวิ่ง 2.8 กม. และเส้นทางจักรยาน 3.4 กม. ส่งเสริมการออกกำลังกายของคนเมือง

3. พื้นที่อาคาร ประกอบด้วย อาคารกีฬาในร่มที่ถูกปรับปรุงจากโกดังเก็บใบยาสูบ อาคารพิพิธภัณฑ์ ที่ถูกปรับปรุงจากโรงงานผลิตยาสูบ ที่สามารถรองรับผู้ชมกว่า 3,000 คน อีกทั้งยังมีแปลงนาสาธิต และอัฒจันทร์ ที่รองรับกิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกาย ของผู้ใช้งานได้กว่า 15,000 คน

ปัจจุบัน การพัฒนาระยะที่ 2-3 มีความคืบหน้าไปอย่างมาก และใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้บริการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะทำให้ชาวกรุงเทพฯ ได้มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่ร่มรื่นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง รอให้มาสัมผัสความสดชื่นได้ในเร็วๆ นี้.