ประวัติเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ปัจจุบัน “พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร”
พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้คนที่ 3 ต่อจากเจ้าอาวาสวัดท่าไม้คนก่อน คือพระครูศีลสาครวิมล (สุรสิงห์ สุรสีโล) โดย “พระครูปลัดอุเทน” หรือที่ลูกศิษย์เรียกกันว่า “หลวงพี่อุเทน” เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร ในปี พ.ศ. 2547

ประวัติหลวงพี่อุเทน พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้

พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร หรือ พระญาณวิกรม เดิมชื่อ อุเทน นโรตมางกูล ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

พระอาจารย์อุเทน เกิดปีเถาะ วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2518 บ้านเลขที่ 20/1 บ้านห้วยกรด ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ต่อมาย้ายไปอยู่ใกล้วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดนครปฐม

พระอาจารย์อุเทนเกิดในครอบครัวชาวจีน บิดาชื่อ นายพิทักษ์ มารดาชื่อนางประหล่ำ ทั้งสองมีบุตรธิดารวม 3 คน พระอาจารย์อุเทนเป็นบุตรคนกลาง

ตามประวัติพระอาจารย์อุเทนที่เล่าอยู่ในเพจมูลนิธิสิริสาโร หลวงพี่อุเทน ได้เล่าถึงช่วงชีวิตในวัยเด็กที่ยากลำบาก ตั้งแต่แรกเกิดที่ร่างกายไม่แข็งแรง จากครอบครัวที่มีฐานะกลับมายากจน วันหนึ่งได้รับทุนการศึกษาหลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือต่อ เพราะมารดาต้องการให้อยู่ช่วยงานที่บ้าน

เมื่ออายุได้ 10 ปี มารดาอายุ 30 ปี เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะ บิดาติดการพนัน แม้ครอบครัวจะกลับมามีฐานะที่ดีขึ้น แต่มารดาก็ป่วยไข้ เข้าหาคนทรง เมื่อไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าเป็นโรคมะเร็งในสมอง

หลังจากนั้นมารดาและบิดาแยกทางกัน เมื่อพระอาจารย์อายุ 19 ย่าง 20 ปี มารดาก็ป่วยหนัก ญาติแนะนำให้บวชที่วัดท่ากระบือ ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้าน ตอนแรกตั้งใจบวชแค่ 7 วัน ในวันสุดท้ายที่จะสึก น้องสาวพระอาจารย์โทรศัพท์มาบอกว่าแม่อาการหนักมาก เรียกไม่ไหวแล้ว พระอาจารย์จึงไปอธิษฐานอยู่กับหลวงปู่รุ่งว่าขอให้แม่ฟื้น ขอให้อยู่ต่อได้อีก 3 ปี แล้วพระอาจารย์จะบวชต่อให้อีก 3 พรรษา และมารดาของพระอาจารย์ก็อยู่ต่อมาอีก 3 ปี ไม่ขาด ไม่เกิน ช่วงสุดท้ายของชีวิตมารดาพระอาจารย์อุเทนได้ขอไว้ “ไม่สึกได้ไหม”

ประวัติการศึกษาพระครูปลัดอุเทน สิริสาโร

พ.ศ. 2531 : สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม จ.นครปฐม
พ.ศ. 2544 : สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดท่ากระบือ สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2556 : ได้รับปริญญาบัตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับสมณศักดิ์พระครูปลัดอุเทน สิริสาโร

พ.ศ. 2547 : พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระราชสิทธิเวที
พ.ศ. 2549 : พระครูปลัด (ชั้นราช) ฐานานุกรมใน พระราชสิทธิเวที
พ.ศ. 2555 : พระครูปลัด (ชั้นเทพ) ฐานานุกรมใน พระเทพสาครมุนี
พ.ศ. 2558 : พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ฐานานุกรมใน พระพรหมดิลก
พ.ศ. 2559 : พระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระญาณวิกรม”
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดท่าไม้
พ.ศ. 2558 – 2560 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย

ผลงานพระครูปลัดอุเทน สิริสาโร

สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม วิโมกสิวาลัย เพื่อเป็นที่อันสัปปายะเอื้อต่อการปฏิบัติจิตให้เป็นสมาธิ อำนวยให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติเป็นเหตุปัจจัยในการเข้าถึงซึ่งพระธรรม

พระครูอุเทนเป็นผู้คิดค้นสติกเกอร์ “วัดท่าไม้” เพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเยือนวัดท่าไม้ได้นำติดตัวกลับบ้าน บางคนติดไว้ที่ท้ายรถ ปัจจุบันแจกไปแล้วกว่า 15 ล้านแผ่น

สติกเกอร์วัดท่าไม้ คือ สิ่งระลึกถึงการเดินทางมายังวัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร

“จุดประสงค์ที่ทำสติกเกอร์นี้ เพราะเมื่อก่อนวัดท่าไม้ไม่ได้โด่งดังอะไร เวลาญาติโยมที่จะมาวัด บางทีหลงทางหลงไปในสวนของชาวบ้าน เลี้ยวผิดย้อนศร ซึ่งถ้าเจอญาติโยมติดสติกเกอร์วัดท่าไม้ ชาวบ้านละแวกนี้จะได้ช่วยอำนวยความสะดวกบอกทางให้” ที่มา จากข่าว หลวงพี่อุเทน ‘สติกเกอร์วัดท่าไม้’ ติดท้ายรถ ของขลังที่รถทุกคันต้องมี?

ที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน
วัดท่าไม้ 51 หมู่ที่ 11 วัดท่าไม้ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110

ที่มา : มูลนิธิสิริสาโร หลวงพี่อุเทน, เพจมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง