ควีนเอลิซาเบธที่ 2 กับ 15 คำคม สร้างแรงบันดาลใจสู่คนทั่วโลก
การเสด็จสวรรคตของควีนเอลิซาเบธที่ 2 สร้างความเศร้าเสียใจให้กับผู้คนจำนวนมากทั่วโลก เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นสตรีผู้มีบทบาทของโลกและเป็นต้นแบบของใครหลายๆ คน ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐออนไลน์จึงรวบรวมคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจจากควีนเอลิซาเบธที่ 2 มาให้อ่านกัน

15 คำคมสร้างแรงบันดาลใจจากควีนเอลิซาเบธที่ 2

1. “Everyone is our neighbor, no matter what race, creed, or color.”

“ทุกคนคือเพื่อนบ้านของเรา ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา หรือสีผิวใดก็ตาม”

2. “Right around the world, people gather to compete under standard rules and, in most cases, in a spirit of friendly rivalry. Competitors know that, to succeed, they must respect their opponents; very often, they like each other too.”

“ผู้คนทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อแข่งขันภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน และส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขันที่เป็นมิตร คู่แข่งรู้ดีว่าการจะประสบความสำเร็จได้พวกเขาต้องเคารพคู่ต่อสู้ และบ่อยครั้งที่พวกเขาก็ชอบพอกันด้วย”

3. “When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat; instead, they are all the more determined to struggle for a better future.”

“เมื่อชีวิตกำลังเผชิญกับความยากลำบาก คนกล้าหาญจะไม่นอนรอความพ่ายแพ้ แต่พวกเขาจะมุ่งมั่นต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า”

4. “It is through this lens of history that we should view the conflicts of today, and so give us hope for tomorrow.”

“เราควรมองความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เพื่อให้เรามีความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้”

5. “Grief is the price we pay for love.”

“ความเศร้าโศกเป็นราคาที่เราจ่ายให้กับความรัก”

6. “By being willing to put past differences behind us and move forward together, we honour the freedom and democracy once won for us at so great a cost.”

“เราเต็มใจที่จะทิ้งความแตกต่างในอดีตไว้เบื้องหลังและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เราให้เกียรติเสรีภาพและประชาธิปไตยที่ครั้งหนึ่งเคยชนะใจเราด้วยมูลค่าที่มหาศาล”

7. “She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness,” the Queen said after Princess Diana’s death in 1997. 

“เธอเป็นคนพิเศษและมีพรสวรรค์ ในช่วงเวลาที่ดีและเลวร้าย เธอไม่เคยสูญเสียความสามารถในการยิ้มและหัวเราะ หรือสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยความอบอุ่นและความเมตตาของเธอ” ราชินีกล่าวหลังจากเจ้าหญิงไดอานาสิ้นพระชนม์ในปี 1997

8. “We may hold different points of view but it is in times of stress and difficulty that we most need to remember that we have much more in common than there is dividing us.”

“เราอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ในช่วงเวลาของความตึงเครียดและความยากลำบาก ขอให้จดจำไว้ว่าที่เรามีอะไรที่เหมือนกันมากกว่าความต่าง”

9. “The path, of course, is not always smooth, and may at times this year have felt quite bumpy, but small steps can make a world of difference.”

“แน่นอนว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้ราบรื่นเสมอไป และบางครั้งโดยเฉพาะในปีนี้อาจรู้สึกมีอุปสรรคเป็นพิเศษ แต่ก้าวเล็กๆ ก็สามารถสร้างความแตกต่างให้โลกใบนี้ได้”

10. “I know of no single formula for success. But over the years I have observed that some attributes of leadership are universal and are often about finding ways of encouraging people to combine their efforts, their talents, their insights, their enthusiasm, and their inspiration to work together.”

“ฉันไม่รู้ว่ามันมีสูตรตายตัวหรือเปล่า แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันสังเกตว่าคุณสมบัติของการเป็นผู้นำเป็นเรื่องสากล ซึ่งมักจะเกี่ยวกับการหาวิธีกระตุ้นให้ผู้คนร่วมกันพยายาม รวมความสามารถ ความเข้าใจ ความกระตือรือร้น และแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน”

11. “It’s worth remembering that it is often the small steps, not the giant leaps, that bring about the most lasting change.”

“เราควรจดจำไว้ว่าส่วนใหญ่ก้าวเล็กๆ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุด ไม่ใช่การก้าวกระโดดครั้งใหญ่”

12. “Religion and culture are much in the news these days, usually as sources of difference and conflict, rather than for bringing people together. But the irony is that every religion has something to say about tolerance and respecting others.”

“ข่าวเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมในทุกวันนี้ มักจะเป็นแหล่งรวมของความแตกต่างและความขัดแย้ง มากกว่าที่จะเป็นศูนย์รวมผู้คนเข้าด้วยกัน แต่ขณะเดียวกันทุกศาสนากลับสอนเรื่องความอดทนและการเคารพผู้อื่น”

13. “No age group has a monopoly of wisdom, and indeed I think the young can sometimes be wiser than us. But the older I get, the more conscious. I become of the difficulties young people have to face as they learn to live in the modern world.”

“ไม่มีกลุ่มอายุใดที่ฉลาดที่สุด และฉันคิดว่าบางครั้งเด็กอาจฉลาดกว่าเรา แต่ยิ่งฉันอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีสติมากขึ้นเท่านั้น ฉันกลายเป็นปัญหาที่คนหนุ่มสาวต้องเผชิญเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ในโลกสมัยใหม่”

14. “Inevitably, a long life can pass by many milestones; my own is no exception.”

“ชีวิตที่ยืนยาวสามารถผ่านเหตุการณ์สำคัญมากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวฉันเองก็ไม่มีข้อยกเว้น”

15. “We know the reward is peace on earth, goodwill toward men, but we cannot win it without determination and concerted effort.”

“เรารู้ว่าสันติภาพบนโลกและความปราถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์คือรางวัลชิ้นเอก แต่เราไม่สามารถคว้ามันมาได้หากปราศจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างเต็มที่ถึงที่สุด”

ที่มา: Seventeen, Parade