“การแช่แข็งไข่ (Egg Freezing)” นวัตกรรมที่สาวโสดยุคใหม่ต้องรู้
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้หลายๆ ครอบครัวไม่สามารถมีลูกในเวลาที่ตั้งใจไว้ได้ รวมถึงสาวโสดที่ยังไม่มีแพลนว่าจะแต่งงาน หรือยังไม่ได้วางแผนว่าจะมีลูกในตอนนี้ “นวัตกรรมแช่แข็งไข่” สามารถตอบโจทย์ที่กล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่งคอลัมน์ “ศุกร์สุขภาพ” สัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวน่ารู้ของเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ

การแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) คืออะไร?

การนำเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์จากฝ่ายหญิงมาเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว ที่มีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซึ่งไข่ที่ถูกนำมาแช่แข็งไว้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ยังคงคุณภาพและความสมบูรณ์ของไข่ไว้ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่คุณแม่พร้อมจะมีลูก ก็จะนำไข่ที่แช่แข็งไว้มาละลาย ผสมกับอสุจิของฝ่ายชาย จนได้ตัวอ่อนมาก็นำกลับเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์

ใครบ้างที่ควรแช่แข็งไข่

กลุ่มคนที่ควรฝากไข่แช่แข็งไว้มีทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้หญิงที่วางแผนว่าอีกหลายปีจะแต่งงาน เช่น แพลนว่าถ้าอายุเกิน 35 ปีค่อยมีลูก เป็นกลุ่มที่ควรเก็บไข่แช่แข็งไว้ก่อน

2. กลุ่มผู้ที่จะต้องได้รับยาเคมีบำบัดหรือฉายแสงหรือกลุ่มคนไข้มะเร็ง เนื่องจากการได้รับยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงอาจจะทำให้เซลล์ไข่เสื่อมสภาพหรือตายไป หรืออาจจะมีลูกไม่ได้ ก็ควรแช่แข็งไข่เก็บไว้ก่อนที่จะให้ยาเคมีบำบัดหรือฉายแสง

3. กลุ่มผู้ที่เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้รังไข่เสื่อมก่อนวัย เช่น Turner’s syndrome กลุ่มคนไข้เหล่านี้รังไข่จะเสื่อมก่อนวัย ก็อาจจะแช่แข็งเก็บไว้ก่อน หรือคนที่มีโรคประจำตัวที่ทำให้รังไข่เสื่อมก่อนวัย ก็สามารถแช่แข็งได้หมดเลย

ทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น หากต้องการจะแช่แข็งไว้เพื่อการมีลูก ก็แนะนำให้ทำก่อนอายุ 35 ปี เพื่อให้ได้ไข่ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมเป็นตัวอ่อนต่อไป

จากการศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่าสามารถแช่แข็งไว้ได้นานถึง 20 ปี เมื่อละลายออกมาผสมกับอสุจิ พบว่าสามารถให้กำเนิดเด็กทารกที่คลอดออกมาแล้วรอดชีวิตได้ถึง 80% แต่เทคโนโลยีการแช่แข็งไข่เพิ่งได้รับความนิยมในวงกว้างเมื่อไม่นานมานี้ ปัจจุบันจึงยังมีทารกที่เกิดจากไข่แช่แข็งไม่มาก สำหรับข้อมูลอื่นๆ อาจต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการแช่แข็งไข่ ขึ้นอยู่กับว่าเลือกทำในสถานพยาบาลใด ถ้าเลือกฝากไข่ในสถานพยาบาลของรัฐราคาก็อยู่ที่ประมาณ 140,000-160,000 บาท ส่วนสถานพยาบาลเอกชน ราคาประมาณ 160,000-200,000 บาท ทั้งนี้ราคาการแช่แข็งไข่จะถูกกว่าการทำอิ๊กซี่ เนื่องจากไม่ได้มีการผสมอสุจิเข้าไปในไข่นั่นเอง

ระยะเวลาในการทำ

ขั้นตอนการแช่แข็งไข่เริ่มตั้งแต่การกระตุ้นไข่ โดยเริ่มกระตุ้นตั้งแต่ในช่วงที่มีประจำเดือนไม่เกินวันที่ 3 ซึ่งแพทย์จะฉีดยากระตุ้นเป็นระยะเวลา 9-12 วัน โดยรวมระยะเวลาทั้งหมด ตั้งแต่กระตุ้นไข่จนเก็บไข่ไปแช่แข็งประมาณ 2 สัปดาห์

“การแช่แข็งไข่” จึงนับเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มักแต่งงานตอนอายุมาก ส่งผลให้รังไข่เสื่อม จึงมักทำให้มีบุตรยาก ประกอบกับไลฟ์สไตล์ของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่มักจะไม่ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้ รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ พักผ่อนไม่เพียงพอ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อความสมบูรณ์ของไข่ทั้งสิ้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีนี้เข้ามา ซึ่งจะเป็นการหยุดอายุของไข่ที่สมบูรณ์ของฝ่ายหญิงเอาไว้ และเมื่อคู่สมรสพร้อมจะมีลูก ก็สามารถนำออกมาใช้ ทำให้ได้ไข่ที่แข็งแรง สมบูรณ์ และนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

_____________________________________________

แหล่งข้อมูล
รศ. พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล